на съдлъжник

  • Съдлъжник Кой ипотеки неговите или нейните права и задължения
    Съдлъжник по ипотеката - това е лице, свързано с обработката на заем, който има правата и отговорностите на главен получател на заема за жилищно строителство. За съдлъжник банка поставя редица изисквания и условия, включително възраст, наличие на българска регистрация и стабилен източник на доходи.
  • Съдлъжник или гарант на ипотека, че е най-добре
    Съдлъжник, като поръчител, правоспособност може да бъде пълнолетен гражданин на България, която отговаря на изискванията на съответната банка.