човек "

  • Карма, смисъла на живота и съдбата на човека
    Отдавна съм измъчван от въпроса: "Дали човек съдбата, кармата, или го правим ние създаваме нашите мисли и действия" В търсене на отговора, прочетох много книги и информация в интернет, и всеки разговор по този въпрос все още ме кара изявен интерес. Защо? В крайна сметка, ако човек има ...