които ипотеки своите права и задължения

  • Съдлъжник Кой ипотеки неговите или нейните права и задължения
    Съдлъжник по ипотеката - това е лице, свързано с обработката на заем, който има правата и отговорностите на главен получател на заема за жилищно строителство. За съдлъжник банка поставя редица изисквания и условия, включително възраст, наличие на българска регистрация и стабилен източник на доходи.