документи за работа

  • Примерна схема последователност за планиране
    наблюдение - 2-3 пъти седмично; Игра: средно и ниско мобилност, парцел-ролева; Работата по основните видове движения; елементарна работа; индивидуална / работата на подгрупа с деца; безплатно независима игра