1 Намерете областта на стойностите

За да намерите набор от функционални стойности са определени първоначално стойности на аргумента, а след това, като се използват свойствата на неравенството, търсят съответните най-малките и най-големите ценности на функцията. От определението за квадратен корен, от това следва, че 4 - xzbr.В първия интервал на променливите х се неотрицателна стойност, а вторият - положително. Squaring всеки от тези двойни неравенства, като в резултат се получи х 0 2 4. Добавяне на три порции 4 и получаване на неравенство. Ние въведе допълнителна променлива, която се очаква.

Функция: домейн и набор от функционални стойности

От дефиницията следва синус, -1 sinx 1. Освен това използването на цифрови неравенства свойства. Тъй като тази функция е непрекъсната по своя домейн и набор от ценности, е между най-малкия и най-големият от стойността си по целия домейн, ако има такива.

Как да намерите набор от ценности. Примери.

От дефиницията на косинус следва -1 cosx 1. От дефиницията на синуса следва, че за всяко х удовлетворява неравенството -1 sinx 1 и периодичността на тази функция, следва, че. Сред числени стойности, измерени в зададения интервал на непрекъсната функция е винаги на разположение като най-малката pnachenie м. и най-голямата стойност на М. Наборът от стойности на функцията се намира между номера м и М. Тази позиция основни твърдения в множество функции за търсене на базата на стойностите в следния пример. Функцията в областта на непрекъснат, обаче в интервала [0; р], съществуват точка, в която функцията взема най-малката и най-голямата му стойност.Тези точки са или критични или сегмент краища. Решаването на всеки от тях получи: [0; ] Има три критични точки: изчисли стойността на функцията в краищата на интервала и най-критичните точки се получават множество зададени стойности за дадена функция. Ако 1, квадратното уравнение, което имаме като резултат от горепосочените причини, има корени единствено и само ако му дискриминантен не е отрицателен.

Нека да намерите областта на функцията.

Как да намерите обхвата на функцията?

Намирането на набор от функционални стойности. Метод на приложение свойства на непрекъсната функция. Методът за намаляване на уравнение по отношение на х с у параметър. Следната схема е възможно използването на този метод: Тъй като във формулата за определяне на функцията е корен квадратен, след това по дефиниция изисква квадратен корен, на radicand да бъде неотрицателно: Уравнения половете, уравнение идентичност еквивалент уравнение Методи Решения ирационално преобразуване уравненията на уравнения уравнение с параметри на.

Основните свойства на неравенство неравенства методи за решаване метод неравенства заместване за решаване на неравенства ирационално неравенства решения модул. Функции Функция графика на стойностите на функцията. Множество логически основни понятия от теория на множествата Set операции на Пропозиционални алгебра.

Различни задачи равенство, уравнение идентичност е еквивалентно на уравнението приеми преобразуване уравнения Решения ирационални уравнения уравнения с параметър. Различни цели Цели за процента Задачи смеси, разтвори, сплави кос линии. Тестове за подготовка на ПТ интерес, смеси, сплави кръга на движение Проблеми различни проблеми аритметична прогресия геометрична прогресия.