страхува от загуба на страха от загуба на работните си места