"етика"

  • Основи на етиката и естетиката
    Етика като практическа философия: предмет, структура, съвременни проблеми и проблема за представяне на темата и основните понятия на етиката; способност за разпознаване на морални дилеми и