Какво е ИКТ

Какво е ИКТ? Позовавайки се на речника, можете да видите много определения, тук е един от тях "ИКТ -. Набор от методи, уреди и процеси, използвани от Дружеството за събиране, съхраняване, обработка и разпространение на информация"


Основните принципи на използването на ИКТ в развитието е мотивацията на учениците да придобият знания, индивидуален подход към учениците, лесни за създаване и използване, насочени към интеграцията на академични дисциплини.
Най-голямо количество информация за дадено лице получава 90% с помощта на около 9% -. С помощта на слуха, а само 1% чрез други сетива [1] Получени информация права под формата на визуални, слухови и други изображения, съхранени в паметта си.


Това предполага, че в допълнение към традиционното представяне на материала, който искате да използвате ИКТ, тъй като според изследване на учени: устната предаването на материала се съхранява минимална и визуално представяне с придружително обяснение на материала се увеличава усещането за безопасност и получената информация.

Вижте също:

методи за обучение на ИКТ приложения Цели за уроците по история metasubject дейност и формирането на универсални образователни дейности

Какво е ИКТ
Използването на обективни методи за контрол на знания под формата на тест ниво 1