Докладване FSS - електронни, онлайн - програма за обучение, портал, минава през интернет

Категория: Особености на счетоводството в Службата за финансов надзор

Представя доклад на СИФ длъжни всички организации и наскоро основават, както добре. Но докато трябва да се спазват определени нюанси.Какви са характеристиките на отчети за доставка на Службата за финансов надзор? Да представя доклади на Службата за финансов надзор дължат почти всички предприемачи. Подаване на отчетност на тримесечна база.

Необходимо е да се съобразят с правилата на документи. Какъв вид характеристики на различните доклади на придвижване до Службата за финансов надзор?

Такъв е "фиш 4-FSS". За да се изпращат електронни формуляри могат да използват:

Информация счетоводни системи

При ръчно боравене с Фонда за портал

Специален софтуер

Част или напълно автоматизиране на процеса

В допълнение към инсталирането на специален софтуер, организацията трябва да получи свой собствен електронен подпис или сертификат за промяна има универсален, съответстваща на изискванията на Службата за финансов надзор.

Оформен е и се появява в електронните изявления FSS в следната последователност:

За целите на прилагането на проекта на Фонда за портал

Или специална счетоводна програма създава лог файл

Готов файл е кодиран

Цифровият подпис и след това подписа с помощта на криптографски модули

Писмено и подписан доклад

Разтоварени на интернет страницата FSS

След като изтеглите отчета, който трябва да изчака резултатите от теста. В хода на двадесет и четири часа след изпращане на отговор трябва да бъдат получени от фонда.

Процесът на валидиране включва:

  • проверка на автентичността на настоящия електронен цифров подпис;
  • проучване на формати за техническо съответствие;
  • потвърждение доклад лоялност запълване.

Ако протокола от изпитването не минава, подателят получава върне за преразглеждане. Допълнителният протокол за резултатите се предоставя списък на съществуващите грешки. Всички недостатъци трябва да бъдат разгледани, и изпращане на доклади обратно.

При липса на дефекти изявления призна, подателят се изпраща на правилното получаване на приемане. Време компилация признава времето на отчитане.

Вземете под внимание необходимостта от това, че в последните дни от датата на падежа на предоставяне на услуги за получаване на доклади могат да бъдат прекалено натоварени. В допълнение, винаги има възможност за връщане към финализирането на доклада поради грешки.

Затова представя доклад на Службата за финансов надзор по-добре преди време. Неспазването на сроковете е изпълнен с наказания.

дефинира

Докладване на Службата за финансов надзор е на документална отчетност на застрахователите за таксите и разходите фондови средства.При подаване на хартиени отчети на срока е двадесета от първия месец непосредствено до приключване на отчетния период. Когато краен срок електронно подаване на докладване се увеличава до номер двадесет и петата.

Регулаторната рамка

Необходимост от нова форма на отчитане, е резултат от промени в законодателството.

След промените в закона на задължението за плащане на застрахователни премии за сметка плащат за допълнителни почивни дни, за да се грижи за деца с увреждания, възложени на Службата за финансов надзор, а не на работодателя.

Създаване на нова форма ще се отрази на всички разходи. Краен срок за отчитане леко се увеличава.

По-ранните доклади трябва да бъдат подадени не по-късно от петнадесетия ден от месеца след края на отчетния период. Сега срокът е двадесетият / двадесет и петия брой на версиите на хартиени и електронни на, съответно.

Докладване FSS - електронни, онлайн - програма за обучение, портал, минава през интернет


Какви са санкциите за закъсняло подаване на отчетност в данъчната вижте статията: ненавременното подаване на отчетност в данъчната.

В същото време онлайн отчети трябва да бъдат заверени от армиран квалифициран електронен подпис (член 5 от Федералния закон №188 претенция 3 стр. "Б", член 1, параграф 2). Когато несъответствие с изискванията на този въпрос е изправен пред глоба от двеста рубли (член 46 от Федералния закон №212 Част 2).

Забележка трябва да бъде, че предприемачите не се извършват през периода на икономическа дейност, както и останалите са длъжни да подават отчети.

Що се отнася до ситуации на хората с увреждания и временни случаи на майчинство и извършени разходи

Във връзка с задължителна застраховка срещу злополука в производствените дейности, плащания за професионални заболявания и разходите за изплащане на застрахователно покритие

Попълнете формуляр може да бъде с главни букви или с помощта на технически средства (изискване за определени теми).

В този случай, всеки ред е само един компонент се вписва в съответното поле. При липсата на такива, сложи тире.

Са необходими счита покривен лист, таблици 1, 3, 6, 7, 10 и образува изчисление. Други маси са пълни само със съответните показатели, в противен случай те не са задължени да предоставят.

Веднъж годишно, то изисква такава процедура, тъй като отчитането FSS потвърждаване на основната икономическа дейност.

За тази цел, в допълнение към основния доклад, предприемачът е длъжен да предаде на сертификат, удостоверяващ, основната дейност на компанията.

Въз основа на получената информация, Службата за финансов надзор определя ставките на премии. SP да се осигури не се изисква такъв сертификат.

При липса на сертификат от отговорност на организацията не е предоставена, но Службата за финансов надзор в този случай ще определи максимален лихвен принос, като се ръководи дейността, посочен в Единния.В момента, отчитане FSS доставката е улеснено чрез използването на специални програми и допълнителни модули. С тази програма можете не само да направи изявление, но и да го проверите за грешки.

Някои софтуерни продукти включва пълен набор от функции, които варират от отчитане и проверка на съответствието и завършени доставките си.

Готов електронен е изпратен доклад до фонд приемащия сървър. В случай на програма натоварване на сървъра може да наблюдава независимо ред, запишете файла.

Автоматизираните инструменти спести не само докладите, но и получаване на отговор, приемане, съобщава грешки, както и да записват изпращане и получаване на дата.

Програмата за обучение

Прилагане на програмата ви позволява да:

  • запълване изчисления форма 4-FSS и FSS-4а;
  • изчисления за печат на принтера;
  • разтоварят готовите изчисления в XML файлове;
  • шифроване на XML-файлове и да ги прехвърли на шлюза;
  • оглед получаване изпратена от изчисления.

Изтеглете програмата за подготовка на изчислението в FSS тук. И тогава можете да изтеглите инсталацията на програмата.

Какво е портала за прием

За застрахователите имат възможността за предоставяне на електронни изявления, в един момент получаване FSS е формирана (шлюз) или FSS портал.

Електронни изявления могат да бъдат доставени от всеки застрахован, независимо от местоположението му, ако достъпът до Интернет.

Основните изисквания са инсталирани на правилните сертификати на компютъра и наличието на осигурените подпис. Портал получаване FSS могат да получат документи в електронна форма, както и тяхното съхранение.

Единственото изискване за използване на портала е официалната регистрация на осигурените в Службата за финансов надзор и че те са подсилени с квалифициран електронен подпис.

Работа в 1C

В този документ за криптиране се извършва с помощта на допълнително инсталирана програма-CSP. Докладът може да бъде изпратено директно до Службата за финансов надзор или чрез специализиран оператор.

В някои случаи може да се наложи ръчно регулиране. 1В може не само да изпраща доклади за СИФ, но също така преглед на състоянието и история доклади на превозите на.

Да се ​​провери възможно

С помощта на "1C-счетоводен" може да се провери онлайн доклади за съответствие с нормативните изисквания, предшестващи товаренето. В процеса на проверка на готовите криптирани файлове се прехвърлят на специален сървър в интернет.

Има извършва оразмеряване контрол логика, а понякога и съотношения за контрол на проверка. За да се провери възможно след доклада е готов и остава само да натиснете бутона "Изпращане".

Необходимо е да изберете "Проверка в интернет". Когато се открият грешки в резултатите от тестовете протокол ще се покаже, какво точно е грешката.

Използването на съвременни технологии значително опростява за бизнесмени представяне на доклади, включително в Службата за финансов надзор. Сега, можете да подадете сигнал, без да се налага да напускате офиса.

По този начин не е необходимо да се изчака няколко дни проверка на формата и губят време за монтаж и демонтаж. След проверка на документа си онлайн, можете да бъдете сигурни, че няма грешки или неточности. Основното нещо е да представи доклада на време.

Докладване FSS - електронни, онлайн - програма за обучение, портал, минава през интернет
Как е пълномощното за подаване на доклади на СИФ