Д-димер кръв - къде да бъдат тествани и цената, подготовка за анализ

Проучване Получаване: Кръв материал тест за наем на гладно: Като кръв

D-димер (D-димер) - индикатор за активирането на коагулацията и последващо фибринолиза.Процесът започва с образуването на тромбин, фибриногенът се превръща под влиянието на тромбин във фибрин, която е оформена от основна конструкция на кръвен съсирек. Фибринът - краен продукт на процеса на коагулация на кръвта, също така е субстрат за първична ензим плазмин фибринолизата. Първият човешки фибринолитичната система е адаптирана да разтварянето на фибрин и фибрин мономерни комплекси, но с прекомерна активация на фибринолиза и възможно разпадане на фибриноген. Плазминът действа на фибриноген и фибрин, което води до последователно асиметричен разделянето им на по-малки фрагменти, които могат да бъдат идентифицирани като деградационни продукти на фибриноген и фибрин. Фибриногенът се разкъсва на малки фрагменти, D и Е, и се получават влакна от разцепване на фибрин-големи фрагменти: D-димери и тримери D- E D.

Д-димер по време на бременност

Все по-голям ниво на D-димер в кръвта на бременни жени, което се случва постепенно от умерено увеличение от 1,5 пъти в 1 триместър до 3-4-кратно увеличение в нивото на D-димер до 3 триместър на бременността.Освен това, някои бременни маркирани дори по-високи нива на този показател, който по-рано е бил смятан за знак на заплахата от бременността, тъй като в резултат на нарушения на системата на кръвосъсирването. Но последните изследвания показват липса на ясна връзка между нивото на D-димер и патология на бременността. Ето защо е важно да се направи оценка на D-димер по време на бременност само в комбинация с данните на коагулация и клиничното състояние.

Повишена фибриноген фрагмент D-димер отразява процеси двете образуване на фибрин в тест на кръвта, и неговото разграждане и следователно е един от ключовите маркери на активиране на хемостазната система.

За определяне на D-димер използва:
- ELISA;
- методи латекс аглутинация;
- методи, основани на аглутинация на червените кръвни клетки в цяла кръв.

Един от методите за определяне на латекс D-димер е така нареченият метод mikrolateksnoy аглутинация или имунотурбидиметричен метод. Методът се състои във факта, че добавянето на плазма пациент, съдържащ D-димер, реагент е увеличаване на оптичната плътност на реагента, което е суспензия mikrolateksnyh частици, покрити с моноклонални антитела срещу D-димер. В този случай има увеличение в оптична плътност пропорционално на концентрацията на D-димер в пробата.

Референтни стойности - нормално
(D-димер, кръв)

Информация, свързана с референтните стойности на показателите, както и на самия състав, включени в параметрите на анализа може да се различава до известна степен в зависимост от лабораторията!